MOTÝĽ NÁDEJE n.f.

Motýľ nádeje n.f. je názov neinvestičného fondu, ktorý patrí pod neziskovú organizáciu. Rozhodli sme sa ho založiť 16.01.2009. Podnetom pre jeho založenie bola vážna autonehoda 28 ročnej Dianky Šilonovej v USA, ktorá so sebou nesie ťažké následky telesného postihnutia. Zámer nášho fondu je dať nádej všetkým ľuďom so zdravotným telesným postihnutím s cieľom skvalitnenia, zlepšenia ich zdravotného stavu a zvýšenia ich celkovej kvality života.

Účel fondu:

Účelom fondu je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania.

Zameriavame sa najmä na:

  • podporu liečebných postupov, rehabilitačných pobytov a operácií na území SR a v zahraničí a nákladov spojených s prevozom postihnutých
  • podporu nákupu zdravotníckych pomôcok, diagnostických prístrojov, zariadení a materiálu a kompenzačných pomôcok uľahčujúcich mobilitu postihnutých
  • podporu rôznych foriem zvýšenia kvality života, finančnú podporu rôznych foriem vzdelávania, kurzov, seminárov
  • podpora nákladov osôb sprevádzajúcich postihnuté osoby, podpora rôznych kultúrnych a športových podujatí s cieľom skvalitnenia a zlepšenia zdravotného stavu postihnutých

V mene postihnutých ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú pomocť a podporiť našu aktivitu

Motýľ nádeje n.f. je zapísaný v registri neinvestičných fondov pod IČO: 42166519
Odkaz na Výpis z registra neinvestičných fondov