MOTÝĽ NÁDEJE n. f.

Motýľ nádeje n. f. je nezisková organizácia, ktorá už od roku 2009 pomáha všetkým zdravotne znevýhodneným spoluobčanom skvalitniť a zlepšiť ich život.

Podnetom na založenie fondu bola vážna autonehoda 28 ročnej Dianky Šilonovej v USA, ktorá so sebou nesie ťažké následky telesného postihnutia.

🦋Myšlienka motýľa je jednoduchá, ale pôsobivá a povzbudzuje na zmenu, snahu posúvať sa vpred a nikdy sa nevzdávať. Symbolizuje nádej, odvahu a silu ku zmene.

Zámer nášho fondu je dať nádej všetkým ľuďom so zdravotným telesným postihnutím s cieľom skvalitnenia, zlepšenia ich zdravotného stavu a zvýšenia ich celkovej kvality života.

Účel fondu:

Účelom fondu je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania.

Zameriavame sa najmä na:

  • podporu liečebných postupov, rehabilitačných pobytov a operácií na území SR a v zahraničí a nákladov spojených s prevozom postihnutých
  • podporu nákupu zdravotníckych pomôcok, diagnostických prístrojov, zariadení a materiálu a kompenzačných pomôcok uľahčujúcich mobilitu postihnutých
  • podporu rôznych foriem zvýšenia kvality života, finančnú podporu rôznych foriem vzdelávania, kurzov, seminárov
  • podpora nákladov osôb sprevádzajúcich postihnuté osoby, podpora rôznych kultúrnych a športových podujatí s cieľom skvalitnenia a zlepšenia zdravotného stavu postihnutých

V mene postihnutých ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú pomocť a podporiť našu aktivitu

Motýľ nádeje n.f. je zapísaný v registri neinvestičných fondov pod IČO: 42166519
Odkaz na Výpis z registra neinvestičných fondov