Podporte nás

Ako pomôcť

 • Priamymi finančnými darmi a vkladmi na účet fondu:
  • Banka: UniCredit Bank Slovakia a.s. , Šancová 1/A, 81333 Bratislava Pobočka Panenská 7
  • č. účtu: 1052476005/1111
  • IBAN: SK9211110000001052476005
  • SWIFT (BIC): UNCRSKBX
 • Príspevkom do verejne vyhlásenej zbierky na konkretny účel
 • Nefinančnými darmi- rozličné hmotné pomocky ap.
 • Príspevkom 2% z daní
 • Šírením informácie o existencii tohto neinvestičného fondu s názvom Motýľ nádeje, n.f. ako aj o webowej stránke : www.motylnadeje.sk

Tlačívá na stiahnutie

Prečo pomôcť

Dnešná spoločnosť je prevažne prispôsobená na život zdravých ľuďí bez telesného postihnutia. Väčšina sa ani nepozastaví nad tým, aké to majú ľudia s telesným postihnutím sťažené. Či už ide o samotné prispôsobenie sa do spoločnosti bežných ľudí alebo o prispôsobenie sa všeobecným podmienkam života. Títo ľudia si vyžadujú špeciálnu pozornosť, starostlivosť, špeciálne zdravotné pomôcky a bez pomoci sa nezaobídu. Tie rodiny, ktoré majú takto postihnutých príbuzných, alebo tí, ktorí poznajú takéto prípady, najlepšie vedia pochopiť aké problémy majú takíto ľudia, aké majú potreby a ako sú finančne zaťažené takéto rodiny. Preto sme tu ako medzičlánok, aby sme pomohli, podporili, uľahčili ich život a ich životné ciele. Vraví sa, že za peniaze si zdravie nekúpiš, ale práve vďaka nim si môžeš svoje zdravie udržať, prípadne vylepšiť. Ľudia s telesným postihnutím sú si toho taktiež vedomí. Vedia, že práve vďaka financiám si majú možnosť pokryť náklady, ktoré si vyžaduje ich zdravotný stav na jeho zlepšenie. Vzhľadom na to, že väčšina telesne postihnutých, nie je schopná byť istý čas finančne nezávislá, je im potrebná finančná pomoc. Určite sa dennodenne každý z nás dostáva do situácie kedy potrebuje pomoc. Či už sa jedná o malé bezbranné dieťa alebo už o dospelého človeka. V prípade pomoci vek nehrá rozhodujúcu úlohu. Ak chceme a môžeme niekomu pomôcť, tak mu vďačne pomôžeme. Pomáhame hlavne preto, lebo ten pocit, ktorý z toho máme, nám nikto nevezme. Práve naopak, veľa nám dá a tým ktorí našu pomoc potrebujú, dá ešte viac. Motýľ nádeje n.f. chce touto formou tiež finančne pomôcť telesne postihnutým. Združené peňažné prostriedky sú určené na plnenie všeobecne prospešného účelu podpory a pomoci telesne postihnutým.